credits
εικόνα-επαφής

Επιστημ. υπεύθυνος & Υπεύθυνος πακέτων εργασίας 1, 4, 6

Διεύθυνση:
Gullbergs Strandgata Γκέτεμποργκ 41104 Σουηδία

Email: stefanos.kalogirou@gmail.com

Τηλέφωνο: +46765591708

Website:

Σύντομο Βιογραφικό:
Ο Δρ. Στέφανος Καλογήρου είναι συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών.

Επι της παρούσης είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος και Υπεύθυνος Έργου του ερευνητικού προγράμματος "Διαχείριση της Συμιακής Γαρίδας PLESIONIKA MANAGE", χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, Μέτρο 3.5 Πιλοτικά Σχέδια και που λήγει 31/12/2015. 

Τα τελευταία 3 χρόνια ήταν υπεύθυνος του πολυδεσμικού βυθομέτρου-Multibeam εγκατεστημένο στο Π/ΕΕ ΑΛΚΥΩΝ, αναπτύσσοντας μεθόδους για την αποτύπωση ενδιαιτημάτων και της συσχέτισης του με την Οικολογία.

Ο Δρ. Στέφανος Καλογήρου ολοκλήρωσε την Διδακτορική του Διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, Σουηδία. Η διατριβή του επικεντρώθηκε στην χρήση παράκτιων ενδιαιτημάτων από ψάρια διαφόρων ειδών κατά τα διάφορα στάδια ζωής τους, όπως αναπαραγωγή και διατροφή αλλά και υπο την επίδραση χωτοκατακτητικών ειδών Ινδο-Ειρηνικού Ωκεανού και Ερυθράς Θάλασσας προέλευσης. 

Ο Στέφανος Καλογήρου ήταν ο πρώτος που ποσοτικά περιέγραψε την δομή ιχθυοκοινοτήτων σε λιβάδια Ποσειδωνίας και αμμώδεις βυθούς για την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Στέφανος Καλογήρου ολοκλήρωσε τις διδακτορικές, μεταπτυχιακές και πτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, Σουηδία.

Ο Στέφανος Καλογήρου έχει δημοσιεύσει 14 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 1 κεφάλαιο βιβλίου και πάνω από 20 άλλες δημοσιεύσεις (π.χ. πρακτικά συνεδρίων, περιοδικά, ειδικές εκδόσεις) καθώς και στην συν-συγγραφή πάνω από 10 τεχνικών εκθέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Google Scholar Stefanos Kalogirou

Δημοσιεύσεις:

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές

 1. Kalogirou, S. 2013. Ecological characteristics of the invasive pufferfish Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) in Rhodes, Eastern Mediterranean Sea A case study. Mediterranean Marine Science 14:251-260
 2. Corsini, M., Kalogirou, S. 2013. First record of Albunea carabus (Linnaeus, 1758) (Decapoda: Anomura: Hippoidea) in the Aegean Sea. Cahiers de Biologie Marine 54: 297-299
 3. Kalogirou S, Corsini Foka M (2012) First record of the Indo-Pacific Champsodon nudivittis (Ogilby, 1895) (Perciformes, Champsodontidae) in the Aegean waters (eastern Mediterranean Sea). BioInvasions Records 1
 4. Kalogirou, S., Corsini, M., Kondilatos, G. and Wennhage, H. (2007). Diet of the invasive piscivorous fish Fistularia commersonii in a recently colonized area of eastern Mediterranean. Biological Invasions 9: 887-896.
 5. Kalogirou, S., Pihl, L., Wennhage, H. 2012. Feeding ecology of indigenous and non-indigenous fish species within the family Sphyraenidae. Journal of Fish Biology 80: 2528-2548
 6. Kalogirou, S. Wennhage, H., Pihl, L. 2012. Non-indigenous species in Mediterranean fish assemblages: contrasting feeding guilds of Posidonia oceanica meadows and sandy habitats. Estuarine Coastal and Shelf Science 96: 209-218
 7. Nicolaidou A, Alongi G, Aydogan O, Catra M, Cavas L, Cevik C, Dosi A, Circosta V, Giakoumi S, Gimenez-Casalduero F, Filiz H, Izquierso-Munoz A, Kalogirou S, Konstantinidis E, Kousteni V, Kout J, Legaki A, Megalofonou P, Ovalis P, Paolillo G, Paschos I, Perdikakis C, Poursanidis D, Ramos-Espla AA, Reizopoulou S, Sperone E, Taskin E, Tripepi S, Vazquez-Luis M (2012) New Mediterranean biodiversity records (June 2012). Mediterranean Marine Science 13:162-174
 8. Kalogirou S. 2010. First record of the non-indigenous fangtooh moray Enchelycore anatina from Rhodes Island, south-eastern Aegean Sea. Mediterranean Marine Science 11 (2): 357-360
 9. Corsini-Foka M., Pancucci-Papadopoulou M.-A., Kondilatos G. and Kalogirou S., 2010. Gonioinfradens paucidentatus (A. Milne Edwards, 1861) (Crustacea, Decapoda, Portunidae): a new alien crab in the Mediterranean Sea. Mediterranean Marine Science, 11 (2): 331-340
 10. Kalogirou, S., Corsini-Foka, M., Sioulas, A., Wennhage, H. and Pihl L. 2010. Diversity structure and function of fish assemblages associated with Posidonia oceanica meadows and the role of non-indigenous species in an area of the eastern Mediterranean. Journal of Fish Biology 77: 2338-2357
 11. Pancucci-Papadopoulou M-A, Corsini-Foka M., Tsiamis K., Kalogirou S., (2009). The occurrence of Carupa tenuipes Dana, 1851 (Crustacea: Brachyura: Portunidae) from Rhodos Island (SE Aegean Sea, Greece) Aquatic Invasions 4 (4): 713-714
 12. Zenetos, P. Ovalis and S. Kalogirou, 2009. Closing the gap: Cerithium scabridum Philippi, 1848 found in the South Aegean (Greece, Mediterranean Sea) Journal of Biological Research-Thessaloniki 11: 107 – 110
 13. Corsini-Foka, M. & Kalogirou, S. (2008). On the finding of the Indo-Pacific fish Scomberomorus commerson in Rhodes (Greece). Mediterranean Marine Science 9: 167-171.
 14. Kalogirou, S., Corsini, M., Kondilatos, G. and Wennhage, H. (2007). Diet of the invasive piscivorous fish Fistularia commersonii in a recently colonized area of eastern Mediterranean. Biological Invasions 9: 887-896.

Κεφάλαια σε βιβλία

 1. Kalogirou, S., Azzurro, E., Bariche, M. (2012) The ongoing shift of Mediterranean coastal fish assemblages and the spread of non-indigenous species. Gbolagade, Akeem Lameed (ed.) Biodiversity Enrichment in a Diverse World. Chapter 11: 263-280

Εκθέσεις σε Διεθνείς Οργανισμούς

 1. EastMed. FAO. Report of the Sub-Regional Technical meeting on the Lessepsian migration and its impact on Eastern Mediterranean fishery. (2010) GCP/INT/041/EC – GRE – ITA/TD-04. 7-9 Dec, Nicosia, Cyprus
 2. Report of the ICES/IOC/IMO Working Group on Ballast and Other Ship Vectors (WGBOSV). (2011) 5.6 Greece. ICES CM2011/ACOM:28. 14-16 March, Nantes, France
 3. Report of the Working Group on Introduction and Transfers of Marine Organisms (WGITMO) (2011). ICES CM 2011/ACOM: 29. 16-18 March, Nantes, France
 4. Report of the ICES Working Group on Introduction and Transfers of Marine Organisms (WGITMO). (2012). 3.8 Greece. ICES SM 2012/ACOM: 31. 14-16 March, Lisbon, Portugal
 5. International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Invasive alien species: the urban dimension. Case studies on strengthening local action in Europe (2013) ed. Chantal Van Ham, Piere Genovesi, Riccardo Scalera. 2.8 Greece. M. A. Pancucci-Papadopoulou, S. Kalogirou. Invasion of silverstripe blaasop in Rhodes, Greece.

Εκθέσεις

 1. 2012: Report of the ICES Working Group on Introduction and Transfers of Marine Organisms (WGITMO). 3.8 Greece. ICES SM 2012/ACOM: 31. 14-16 March, Lisbon, Portugal
 2. 2011: Report of the ICES Working Group on Introduction and Transfers of Marine Organisms (WGITMO) – Updated December 2011. ICES CM 2011/ACOM: 29. 16-18 March, Nantes, France
 3. 2011: Report of the ICES/IOC/IMO Working Group on Ballast and Other Ship Vectors (WGBOSV). 5.6 Greece. ICES CM2011/ACOM:28. 14-16 March, Nantes, France
 4. 2010: Report of the ICES/IOC/IMO WORKING Group on Ballast and other Ship Vectors (WGBOSV). 5.4 Greece. 8-10 March, Hamburg, Germany

Πρακτικά Συνεδρίων

 1. 2012: 10th Panhellenic Symposium for Oceanography and Fisheries. Kalogirou, S., Habitat shift of the invasive pufferfish Lagocephalus sceleratus in an area of the eastern Mediterranean Sea. 7-11 May, Athens, Greece.
 2. 2012: Mare Nostrum- A Heritage Trail along the Phoenician maritime routes and historic port-cities of the Mediterranean Sea http://www.eh4-marenostrum.net/ The impact of alien fish species on fishing gears and techniques, Tyre, Lebanon
 3. 2010: Commission Internationale pour l‘Exploration Scientifique de la mer Mediteranee (CIESM) Congress: Kalogirou S., Corsini-Foka M., Sioulas A., Wennhage H. and Pihl L. Diversity, structure and function of fish assemblages associated with Posidonia oceanica meadows in eastern Mediterranean and the role of non-indigenous species. 10-14 May. Venice, Italy.
 4. 2008: MALIAF conference. Managing Alien Species for Sustainable Development of Aquaculture and Fisheries. Department of Evolutionary Biology, University of Firenze. Corsini-Foka M., S. Kalogirou, P. S. Economides. Marine and estuarine alien fishes in Greece. Nov. 5-7, Florence, Italy.
 5. 2006: 8th Panhellenic Symposium of Oceanography and Fisheries. Kalogirou S., Corsini M., Kondilatos G., Wennhage H. Diet of the exotic species Fistularia commersonii in south-eastern Aegean Sea. June 5-8, Thessaloniki, Greece. Oral presentation

Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος Plesionika - Μanage