credits
εικόνα-επαφής

Υπεύθυνος πακέτου εργασίας Π3

Διεύθυνση:
46.7 χλμ. Αθηνών - Σουνίου Ανάβυσσος Αθήνα 19013 Ελλάδα

Email: kkapir@hcmr.gr

Τηλέφωνο: 2109856712

Website:

Σύντομο Βιογραφικό:
Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1985-1989)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ωκεανογραφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1989-1992) 
Διδάκτωρ στο Τμήμα Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1994-2004) 

Έχει παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα κατάρτισης στην Εφαρμοσμένη ωκεανογραφία, την Yδατοκαλλιέργεια, τη Διαχείριση και στην εκτίμηση του αποθέματος, καθορισμός της λιποφουσκίνης στον εγκέφαλο των Δεκαπόδων, στην ανάλυση των Μεταπληθυσμών, Διαχείριση της εμπορικής αλιείας, Κοινωνικο-οικονομικά της αλιείας και των θαλάσσιων πόρων, Μέθοδοι που βασίζονται στην αξιολόγηση των αποθεμάτων, Εισαγωγή στα μοντέλα εκτίμησης των αποθεμάτων ιχθύων, Οικοσυστημική προσέγγιση για την αλιεία στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Κατά το 2011, έγινε ένας Ερευνητής Β στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΕΛΚΕΘΕ). 

Ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής σε 6. Διδακτορικές Διατριβές στο Πανεπιστήμιο του Κάλιαρι (Σαρδηνία, Ιταλία), υπεύθυνος για την επίβλεψη δύο διατριβών Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και δύο Προπτυχιακών Διατριβών, καθώς και για την πρακτική κατάρτιση 4 Προπτυχιακών φοιτητών. Έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα στην αλιευτική βιολογία, την οικολογία και δυναμική, κυρίως των καρκινοειδών. Εκτός από αυτό, ο ίδιος ενδιαφέρεται για τα κητώδη και τις θαλάσσιες χελώνες, και την οικοσυστημική προσέγγιση στην αλιεία. Έχει συμμετάσχει σε 43 εθνικά και διεθνή προγράμματα, ως συντονιστής ή συμμετέχων. Διετέλεσε μέλος του τέσσερις επιτροπές (Αξιολόγηση για τα βενθοπελαγικά και μικρά πελαγικά είδη, Ελληνικό Συμβούλιο Αλιείας, Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Αλιείας, στα πλαίσια του Εastmed στη Μόνιμη Ομάδα Εργασίας για την αξιολόγηση των αποθεμάτων, στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (SAC) (GFSM).

Έχει συμμετάσχει στην Επιστημονική Επιτροπή 7 Διεθνών ή Ελληνικών Συμποσίων και στην Οργανωτική Επιτροπή 5 ημερίδων/επιστημονικών συναντήσεων. Εκδότης και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Mediterranean Marine Science, μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών: International Journal of Fisheries and Aquaculture, Scientific World Journal and of the Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, κριτής πολλών πολλών επιστημονικών περιοδικών. Έχει συνεισφέρει σε 41 επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, στη συγγραφή 11 κεφάλαιων βιβλίων, συντάκτης σε δύο βιβλία, καθώς και πάνω από 203 άλλες εκδόσεις (δηλαδή, Πρακτικά Συνεδρίου, ειδικές εκδόσεις, άρθρα εφημερίδων και περιοδικών), συν-συγγραφέας 57 τεχνικών εκθέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Google Scholar Kostas Kapiris

Δημοσιεύσεις:

Δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά

 1. Kapiris K., Miliou H. and Moraitou-Apostolopoulou M, 1997. Εffects of formaldeyde preservation on biometrical characters, biomass and biochemical composition of Acartia clausi (Copepoda, Calanoida). Helgolaender Meeresuntersuchungen, 15: 95-106.
 2. Kormas K., Kapiris K., Thessalou-Legaki M and Nicolaidou A., 1998. Quantitative relationships between phytoplankton, bacteria and protists in an Aegean semi-enclosed embayment (Maliakos Gulf, Hellas). Aquatic Microbial Ecology 15(3): 255-264.
 3. Kapiris K., Thessalou-Legaki, M, Petrakis, G., Moraitou-Apostolopoulou, M, Papaconstantinou, C., 2000. Population characteristics and comparison of feeding parameters of Aristaeomorpha foliacea and Aristeus antennatus (Decapoda: Aristeidae) from the Ionian Sea (Eastern Mediterranean). Crustacean Issues, 12: The biodiversity crisis and Crustacea: 177-191
 4. Moraitou-Apostolopoulou, M, Zervoudaki, S., Kapiris, K., 2000. Composition, bathymetric and temporal differentiation of zooplankton in an oligotrophic area (South Aegean Sea). Marine Life, 10(1-2): 43-55.
 5. Kapiris K., Thessalou-Legaki, M., 2001. Sex-related variability of rostrum morphometry in Aristeus antennatus from the Ionian Sea (Eastern Mediterranean. Hydrobiologia 449: 123-130.
 6. Papaconstantinou C. and Kapiris K., 2001. Distribution and population structure of the red shrimp (Aristeus antennatus) on an unexploited fishing ground in the Greek Ionian Sea. Aquatic of Living Resources, 14(5): 303-312.
 7. Papaconstantinou C. and Kapiris K., 2003. The biology of the giant red shrimp (Aristaeomorpha foliacea) on an unexploited fishing ground in the Greek Ionian Sea Fisheries Research, 62: 37-51.
 8. Kapiris K., Moraitou-Apostolopoulou M, Papaconstantinou C., 2002. The growth of male secondary sexual characters in Aristaeomorpha foliacea and Aristeus antennatus (Decapoda, Aristeidae) in the Greek Ionian Sea (Eastern Mediterranean) J. of Crust. Biology, 22(4): 784-789.
 9. Politou C.-Y., Kapiris K., Maiorano P., Capezzuto F., Dokos J., 2004. Deep-Sea Mediterranean biology: the case of Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827) (Crustacea: Decapoda: Aristeidae). Scientia Marina, 68 (Suppl. 3): 117-127.
 10. Sardà, F., D'Onghia, G., Politou, C.-Y., Company, J. B., Maiorano, P. & Kapiris, K., 2004. Deep-sea distribution, biological and ecological aspects of Aristeus antennatus (Risso, 1816) in the western and central Mediterranean Sea. Scientia Marina, 68 (Suppl. 3): 117-127.
 11. Kapiris K., 2004. Feeding ecology of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda: Penaeidae) from the Ionian Sea (Central and Eastern Mediterranean Sea). Scientia Marina, 68(2): 247-256.
 12. Kapiris K., 2005. Morphometric structure and allometry profiles of the giant red shrimp Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827) in the eastern Mediterranean. Journal of Natural History, 39(17): 1347-1357.
 13. Sobrino, I., Silva, C., Sbrana, M, Kapiris, K., 2005. Biology and Fisheries of Deep Water Rose Shrimp (Parapenaeus longirostris) in European Atlantic and Mediterranean waters. Crustaceana 78 (10): 1153-1184.
 14. D’Onghia G., Capezzuto F., Mytilineou Ch., Maiorano P., Kapiris K., Carlucci R., Sion L., Tursi A., 2005. Comparison of the population structure and dynamics of Aristeus antennatus (Risso, 1816) between exploited and unexploited areas in the Mediterranean Sea. Fisheries Research, 76: 23-38.
 15. Mytilineou, Ch., Kavadas S., Politou C.-Y., Kapiris K., Tursi A., Maiorano P., 2006. Catch composition in red shrimp (Aristaeomorpha foliacea and Aristeus antennatus) grounds in the eastern Ionian Sea. Hydrobiologia, 557: 155-160.
 16. Conides A., Glamuzina B., Jug-Dujaković J., Papaconstantinou C., Kapiris K., 2006. Age, growth, and mortality of the karamote shrimp, Penaeus (Melicertus) kerathurus (Forskal, 1775) in the East Ionian Sea (Western Greece). Crustaceana, 79(1): 33-52.
 17. Κapiris K., Thessalou-Legaki M., 2006. Comparative fecundity and oocyte size of Aristaeomorpha foliacea and Aristeus antennatus in the Greek Ionian Sea (E. Mediterranean) (Decapoda: Aristeidae). Acta Zoologica, 87: 239-245
 18. Kapiris K., 2007. The present and future of Greek fisheries. Ocean Challenge 15(1): 24-30.
 19. Anastasopoulou A., Kapiris K., 2008. Feeding ecology of the shortnose greeneye Chlorophthalmus agaassizi (Pishes: Chlorophthalmidae) in the eastern Ionian Sea (E. Mediterranean). J. of Applied Ichthyology 24: 170-179.
 20. K. Kapiris, E. Kallias, A. Conides, 2008. Preliminary biological data on Pomadasys incisus (Osteichthyes: Haemulidae) in the Aegean Sea, Greece. Mediterranean Marine Science 9(2): 53-62.
 21. Conides, A., Glamuzina, B., Dulčić J., Kapiris K., Jug-Dujaković J., Papaconstantinou, C., 2008. Study of the reproduction of the karamote shrimp Penaeus (Melicertus) kerathurus in Amvrakikos Gulf, Western Greece. Acta Adriatica 49(2): 97-106
 22. K. Kapiris and M. Thessalou-Legaki, 2009. Comparative Reproduction Aspects of the Deep-water Shrimps Aristaeomorpha foliacea and Aristeus antennatus (Decapoda, Aristeidae) in the Greek Ionian Sea (Eastern Mediterranean) International Journal of Zoology, vol. 2009, Article ID 979512, 9 pages, doi:10.1155/2009/979512
 23. Kapiris K., Kavvadas, S., 2009. Morphometric strudy of the red shrimp Aristeus antennatus (Risso, 1816) in the Eastern Mediterranean. Aquatic Ecology 43, 4: 1061-1071
 24. K. Kapiris, A. Conides, 2009. Studies on the allometric growth of the caramote prawn Melicertus kerathurus (Decapoda, Penaeidae) in the Western Greece (E. Mediterranean). Mediterranean Marine Science 10(1): 25-34.
 25. Kapiris Κ., Thessalou-Legaki, Μ., Petrakis, G., Conides, A., 2010. Ontogenetic shifts and temporal changes the trophic patterns of deep-sea red shrimp Aristaeomorpha foliacea (Decapods, Aristeidae) in the E. Ionian Sea (E. Mediterranean) Marine Ecology 31(2): 341-354.
 26. D. Tingley, J. Ásmundsson, E. Borodzicz, A. Conides, B. Drakeford, I. Rúnar Eðvarðsson, D. Holm, K. Kapiris, S. Kuikka, B. Mortensen, 2010. Risk Identification and perception in the fisheries sector: Comparisons between the Faroes, Greece, Iceland & U.K. Marine Policy 34 (6): 1249-1260
 27. Klaoudatos D., Kapiris K., Conides A., Papaconstantinou C., Glykokokkalos S., 2010. Assessment of benthopelagic distribution between two fishing areas in N. and Central Greece. International Aquatic Research 2(3): 143-154.
 28. Kapiris, Κ., Thessalou-Legaki, Μ., 2011. Feeding ecology of the deep-sea red shrimp Aristeus antennatus in the NE Ionian Sea (E. Mediterranean). Journal of Sea Research 65: 151-160.
 29. Castritsi-Catharios I., Miliou H., Kapiris K. and Kefalas E., 2011. Recovery of the commercial sponges in the central and southeastern Aegean Sea (NE Mediterranean) after an outbreak of sponge disease. Mediterranean Marine Science 12(1): 5-20.
 30. Kapiris, Κ., Klaoudatos D., 2011 Length-weight relationships of twenty one fishes from Argolikos Gulf (Central Aegean Sea, E. Mediterranean) Τurkish Journal of Zoology 35(5): 717-723
 31. Eleftheriou, A., Anagnostopoulou-Visilia, E., Anastasopoulou, E., Ateş, S.A., Bachari, N. El I., Cavas, L., Cevik, C., Ulha, M., Cevik, F., Delos, A.-L., Derici, O.B., Erguden, D., Fragopoulu, N., Giangrande, A., Göksan, T., Gravili, C., Gurlek, M., Hattour, A., Kapiris, K., Kouraklis, P., Lamouti, S., Prato, E., Papa, L., Papantoniou, G., Parlapiano, I., Poursanidis, D., Turan, C. and Yaglioglu, D., 2011. New Mediterranean Biodiversity Records (December 2011) [Callinectes sapidus Rathbun in the Greek Ionian Sea, By K. Kapiris, E. Anastasopoulou & P. Kouraklis]. Mediterranean Marine Science 12(2): 491-508.
 32. Helen Glenn, Diana Tingley, Sonia Sánchez Maroño, Dennis Holm, Laurence Kell, Gurpreet Padda, Ingi Runar Edvardsson, Johann Asmundsson, Alexis Conides, Kostas Kapiris, Mintewab Bezabih, Premachandra Wattage, Sakari Kuikka, 2012. Trust in the Fisheries Scientific Community. Marine Policy 36: 54-72 (I.F.=2,621).
 33. Guillen, J., Maynou, F., Floros, C., Sampson, D., Conides, A., Kapiris, K., 2012 A bio-economic evaluation of the potential for establishing a commercial fishery on two newly developed stocks: The Ionian red shrimp fishery. Scientia Marina 76(3): 597-605.
 34. K. Kapiris, T. Katağan, S. Ateş, A. Conides, 2012. Review of alien decapods (Crustacea) in the Aegean Sea. J. Black Sea/Mediterranean Environment 18 (2): 177-187.
 35. Miliou H., Kapiris K., Castritsi-Catharios I, 2012. Microplanktic assemblages (sarcodines and alveolates) in the central and southeastern Aegean Sea (NE Mediterranean). Microplanktic assemblages (sarcodines and alveolates) in the central and southeastern Aegean Sea (NE Mediterranean). International Journal of Fisheries and Aquaculture, 4(6): 105-113.
 36. M. Thessalou-Legaki, Ö. Aydogan, P. Bekas, G. Bilge, Y.Ö. Boyaci, E. Brunelli, V. Circosta, F. Crocetta, F. Durucan, M. Erdem, A. Ergolavou, H. Filiz, F. Fois, E. Gouva, K. Kapiris, S. Katsanevakis, Z. Kljajić, E. Konstantinidis, G. Κonstantinou, D. Koutsogiannopoulos, S. Lamon, V. Mačić, R. Mazzette, D. Meloni, A. Mureddu, I. Paschos, C. Perdikaris, F. Piras, D. Poursanidis, A.A. Ramos-Esplá, A. Rosso, P. Sordino, E. Sperone, A. Sterioti, E. Taşkin, F. Toscano, S. Tripepi, L. Tsiakkiros and A. Zenetos, 2012. New Mediterranean Biodiversity Records (December 2012) [Documentation on the establishment of Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) (Crustacea: Decapoda: Brachyura) in Cyprus (Eastern Mediterranean)]. Mediterranean Marine Science 13(2): 312-327. (I.F.=1,734)
 37. I. Siokoy, A.S. Ates, D. Ayas, J. Ben Soiissi, T. Chatterjee, M. Dimiza , H. Durgham, K. Dogrammatzi, D. Erguden, V. Gerakaris, M. Greco, Y. Issaris, K. Kadis, T. Katagan, K. Kapiris, S. Katsanevakis, F. Kerkhof, E. Papastergiadou, V. Pesic, L. Polychronidis, M. Rifl, M. Salοmidi, M. Sezgin, M. Triantaphyllou, K. Tsiamis, C. Turan, I. Tziortzis, C. D’Udekem D’Acoz, D. Yaglioglu, J. Zaouall and A. Zenetos, 2013. New Mediterranean Marine biodiversity records (June 2013). [First record of the alien decapod shrimp Melicertus hathor (Decapoda, Penaeidae) in Greek waters]. Mediterranean Marine Science 14(1): 238-249.
 38. Kostas Kapiris, Olivera Markovic, Dimitris Klaoudatos, Mirko Djurovic, 2013. Contribution to the biology and fishery characteristics of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the South Ionian and South Adriatic Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13(4): 647-656.
 39. Cartes J.E.; Fanelli E.; Kapiris K.; Bayhan, Y.K., Ligas A.; López-Pérez C.; Murenu M.; Papiol V.; Rumolo, P.; Scarcella G., 2014. Spatial variability in the trophic ecology and biology of the deep-sea shrimp Aristaeomorpha foliacea in the Mediterranean Sea. Deep-Sea Research Part I, 87, 1-13)
 40. K. Kapiris, C. Apostolidis, R. Baldacconi, N. Başusta, M. Bilecenoglou, G. Bitar, D.C., Bobori, Y.Ö Boyaci, C. Dimitriadis, M. Djurović, J. Dulčić, F. Durucan, V. Gerovasileiou, M. Gökoğlu, D. Koutsoubas, E. Lefkaditou, L. Lipej, O. Marković, B. Mavrič, Y. Özvarol, V. Pesic O. Petriki, A. Siapatis, M. Sini, D. Tibullo and F. Tiralongo, 2014. New Mediterranean Marine biodiversity records (April, 2014). [Farfantepenaeus aztecus: a new alien decapod in the Ionian Sea]. Medit. Mar. Sci., 15/1, 198-212.
 41. Zoulias Th., Kapiris K., Reizopoulou S., 2014 Ecological indicators based on fisheries landing time-series data: an application to three coastal lagoons in Amvrakikos Gulf (E. Mediterranean). Vie et Milieu (in press).
 42. George Minos, Lampros Kokokiris, Anastasia Imsiridou, Paraskevi K. Karachle & Kostas Kapiris. Northernmost expansion of northern brown shrimp Farfantepenaeus aztecus (Ives, 1891) in the Eastern Mediterranean. Turkish Journal of Zoology (accepted) (in press).
 43. Kostas Kapiris, Katerina Dogrammatzi, George Christidis, Irida Maina and Dimitris Klaoudatos. Decapod crustacean fauna of the Argolikos Gulf (Eastern Mediterranean, Central Aegean Sea). Αcta Adriatica (in press)
 44. Yπό κρίση: Mannini, A., Carbonara, P., Perdichizzi, A., Pesci, P., Carlucci, R., Kapiris, K. and Relini, G. Length stractures, growth and exploitation rate of Aristeus antennatus (Risso, 1816) (Crustacea: Decapoda: Aristeidae) in the Western and Central Mediterranean. Fisheries Research (υποβληθέν).

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικές Εκδόσεις Διεθνών Οργανισμών (με κριτές)

 1. Conides A., Lumare F., Scordella G., Papaconstantinou C., Kapiris K., Zacharaki P., 2001. Effects of physical and chemical quality of the sea bottom on the distribution of the shrimp Penaeus kerathurus in the Western Greece. 36th CIESM, 24-28 Οκτωβρίου 2001, Monte-Carlo, Congress Proceedings, vol. 36, p. 255.
 2. Kapiris K., Tursi A., Mytilineou Ch., Kavadas S., D' Onghia G., Spedicato M T., 2001. Geographical and bathymetrical distribution of Aristaeomorpha foliacea and Aristeus antennatus (Decapoda, Aristeidae) in the Greek Ionian Sea. 36th CIESM, 24-28 Οκτωβρίου 2001, Monte-Carlo, Congress Proceedings, vol. 36, p. 280.
 3. Kapiris K., Thessalou-Legaki M, 2001. Observations on the reproduction of Aristaeomorpha foliacea (Crustacea: Aristeidae) in the SE. Ionian Sea. 36th CIESM, 24-28 Οκτωβρίου 2001, Monte-Carlo, Congress Proceedings, vol. 36, p. 281.
 4. Kapiris, K., Mytilineou, Ch., 2004. Trophic habits of Aristaeomorpha foliacea (Decapoda: Aristeidae) in the Eastern Mediterranean. 37th CIESM, Βarcelone, Congress, (7-12/6/2004), Proceedings, vol. 37, p. 375.
 5. Kapiris K., 2006. Recent research: Biology and fishery of the deep-water shrimps Aristaeomorpha foliacea and Aristeus antennatus. The Ecdysiast, 25(1): 14 p.
 6. Kapiris K., Mytilineou Ch., Kavadas S, Capezzuto F., 2007. Age and growth of the deep water rose shrimp Parapenaeus longirostris in the Hellenic Ionian Sea. 38th CIESM, Istanbul Congress, 9-13/4/2007, Proceedings, vol. 38, p. 510.
 7. Kapiris K., Metin G., Aydin I., 2013. Age and growth of the jinga shrimp Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) in the Bay of Izmir, Turkey. 40th CIESM Congress, Marseille, 40th CIESM Congress Proceedings, volume 40, p. 451
 8. Kapiris K., Radu G, Palialexis A., Zaharia T., Anton E., Tsagarakis K, 2013. Biological pressures in the Ionian Sea (Greece) and Romanian coasts of the Black Sea. Preliminary results. 40th CIESM Congress, Marseille, 40th CIESM Congress Proceedings, volume 40, p. 877

Δημοσιεύσεις σε βιβλία και στο διαδίκτυο

 1. Ignatiades, L., Gotsis, O., Apostolopoulou, M, Pagou, K., Sassalou, V., Kapiris, K., Zervoudaki, S. and Psara. S., 1994. Plankton and productivity in S. Aegean Sea: MAST/MTP PELAGOS 1 Cruise (Late winter - Early Spring 1994). First Workshop of the Mediterranean Target Project, Barcelona, Spain: 21-23
 2. Kapiris K. Shrimp culture in Hellas (Greece), 1997. Εργασία στο Internet στη σελίδα http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/shrimpecos/research.html με θέμα: Sustainable Oceans and Coastal Zones (Program in Global Sustainability –Univ. of California Irvine 92697-7070
 3. M Dassenakis, K. Kapiris, A. Pavlidou, 2000. The Aegean Sea. "Seas at the Millenium: An environmental evaluation" - Volume I Regional chapters: Europe, The Americas and West Africa, (Εdited by C. Sheppard, Elsevier Science): 233-252
 4. Kapiris, K., Mytilineou, Ch., Politou, C.Y., Kavadas, S. and Conides, A., 2007. Research on shrimps’ resources and fishery in Hellenic waters. In: State of Hellenic waters . Papaconstantinou, C., Zenetos, A., Vassilopoulou, V, Tserpes, G. (Eds): 421-432.
 5. Mytilineou, Ch., Politou, C.Y., Kapiris, K., 2007. Deep water fisheries research in the Hellenic seas. In: State of Hellenic waters. Papaconstantinou, C., Zenetos, A., Vassilopoulou, V, Tserpes, G. (Eds): 411-420.
 6. Καπίρης Κ., 2010. Αμβρακικός κόλπος: Οικολογία και Παραγωγή. Στο βιβλίο: «Άτλαντας για το ελληνικό πολιτισμικό τοπίο». Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου-Κοινοφελές Ίδρυμα Σ. Λάτση. (http://www.greekscapes.gr/index.php/2010-01-21-16-47-29/landscapescat/39-artas/150-amvrakikos.html).
 7. Kapiris K., Thessalou-Legaki M., 2012. Morphometric Studies and Possible Relations to the Evolution and to the Environmental Adaptations: The Deep Water Red Shrimps as a Case Study. In: Advances in Environmental Research, Vol. 21. ISBN 978-1-61470-007-4. Editor Justin A. Daniels, pp. 91-125, Nova Science Publishers, Inc.
 8. Kostas Kapiris, 2012. Feeding Habits of Both Deep-Water Red Shrimps, Aristaeomorpha foliacea and Aristeus antennatus (Decapoda, Aristeidae) in the Ionian Sea (E. Mediterranean), Food Quality, Dr. Kostas Kapiris (Ed.), ISBN: 978-953-51-0560-2, InTech-Open science/open minds, Available here
 9. Καπίρης Κώστας, 2012. Τα αλιευτικά αποθέματα των βαθιών νερών στις ελληνικές θάλασσες. Τιμητικός τόμος στη μνήμη του Αναστάσιου Τσίτουρα. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιώσιμη Ανάπτυξη" του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου: 138-148.
 10. Klaoudatos D. and Kapiris K. 2014. Alien crabs in the Mediterranean Sea: current status and perspectives. In: Crabs: Global Diversity, Behavior and Environmental Threats. Nova Publishers USA. ISBN: 978-1-63321-289-3, pp. 101-159.
 11. Papaconstantinou Costas, 2014. Fauna Graeciae an updated checklist of the fishes in the Hellenic seas. Monographs of Marine Sciences 7. Editors: Kapiris K., Karachle P., Zenetos A. National Centre of Marine Research, 341 p.

Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος Plesionika - Μanage