credits
εικόνα-επαφής

Υπεύθυνος πακέτου εργασίας Π5

Διεύθυνση:
46.7 χλμ. Αθηνών - Σουνίου Ανάβυσσος Αθήνα 19013 Ελλάδα

Email: cmaravel@hcmr.gr

Τηλέφωνο: 2109865703

Website:

Σύντομο Βιογραφικό:

Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1992: Πτυχίο Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «Λίαν Καλώς».

Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1993: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μάστερ) στήν Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση Αλιείας (M.Sc. in Fisheries Biology and Management), Πανεπιστήμιο Ουαλλίας, University of Wales, Bangor, Ηνωμένο Βασίλειο. Στην μεταπτυχιακή διατριβή απονεμήθηκε “Διάκριση” (Pass with Distinction).
1997: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αλιευτική Βιολογία (Ph.D. in Fisheries Biology), Department of Zoology, University of Aberdeen και Θαλάσσιο Εργαστήριο του Υπουργείου Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αλιείας της Σκωτίας (Marine Laboratory of the Scottish Office of Agriculture, Environment and Fisheries Department), Αμπερντήν, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Διδακτορικός Υπότροφος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Διεύθυνση Αλιείας DG XIV, με TMR υποτροφία (TMR: Training and Mobility for Researchers) στα πλαίσια του προγράμματος AIR. Αριθμός υποτροφίας: GT 93 2731.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

 • Συμμετοχή στον «Προχωρημένο κύκλο μαθημάτων στην Ακουστική Ωκεανογραφία» ("Advanced Course on Acoustical Oceanography") που οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, European Community MAST II Science Program και το Ινστιτούτο Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Κρήτης, (6-23 June 1993).
 • Συμμετοχή στο Seminar/Workshop με θέμα «Use and Value of the Seabed Mapping Technique ‘RoxAnn®’» που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, European Community MAST II Science Program και οργανώθηκε από το Estuarine Coastal and Shelf Sciences Association of the U.K. και το Πανεπιστήμιο της Ουαλλίας (University of Wales) στις 27 και 28 Μαρτίου 1995.
 • Συμμετοχή στον «Προχωρημένο κύκλο μαθημάτων με θέμα Εφαρμογή της Μεθοδολογίας του Bayes στην Θαλάσσια Βιολογία» που διοργανώθηκε από το Imperial College, London, στο Aberdeen, Scotland, UK, από 25-27 Οκτ 04.
 • Συμμετοχή στον «Προχωρημένο κύκλο μαθημάτων με θέμα Εκτίμηση Ιχθυαποθεμάτων με χρήση γλώσσας προγραμματισμού R/FLR και A4A", που διοργανώθηκε από το EC Joint Research Centre JRC, ISPRA 25-29 August 2014. Επί του παρόντος, είναι Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α Βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν:

 • Αλιευτική Βιολογία, Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών και Διαχείριση Αλιείας
 • Αλιευτική Ωκεανογραφία: επίδραση του Περιβάλλοντος στα Iχθυαποθέματα
 • Οικοσυστημική Προσέγγιση στη Διαχείριση της Αλιείας (EAF)
 • Δυναμική Αλιευτικού Στόλου, συμπεριφορά αλιέων και στρατηγικές αλιείας
 • Βιο-Οικονομική Ανάλυση Αλιείας
 • Χρήση Μεθοδολογιών Γεωστατιστικής (Geostatistics), Γενικευμένων Γραμμικών/Προσθετικών Μοντέλων (GLM/GAM), Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (Artificial Neural Networks), Μεθοδολογίας του Bayes (Bayesian Methodology) και Εκτίμησης Επικινδυνότητας (Risk Assessment) στην Αλιευτική Βιολογία.

Υπήρξε:

 • Αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας στη Γενική Διεύθυνση 'Ερευνας και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες, Βέλγιο,
 • Διαχειριστής Ερευνητικών Προγραμμάτων του 7ου Framework Programme για την Αλιεία (Research Programme Officer), Γενική Διεύθυνση 'Ερευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
 • Λέκτορας, Τμήμα Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα (2002-2005)
 • Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – European Commission, Γενική Διεύθυνση Αλιείας (DG XIV Fisheries) με επταετή σύμβαση 2001-2008 για παρακολούθηση προόδου εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων στα αντικείμενα Αλιεία-Θαλάσσια Οικοσυστήματα.
 • Εμπειρογνώμονας - Αξιολογητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (DG Research and Technological Development RTD), Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ενδιάμεσης έκθεσης προόδου του Ερευνητικού Προγράμματος HERMIONE χρηματοδοτούμενου από το 7ο Framework Programme EC.
 • Εμπειρογνώμονας - Αξιολογητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας (DG XIV Fisheries) - στα αντικείμενα: Έρευνα με σκοπό τη προώθηση Ευρωπαϊκών πολιτικών και δράσεων - Policy oriented Research - 6th Framework Programme 2003-2006.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 εθνικά και διεθνή προγράμματα και υπήρξε εθνικός συντονιστής σε περισσότερα από 10 διεθνή προγράμματα.

Είναι Editor στο ICES Journal of Marine Science, κριτής επιστημονικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (NOAA), κριτής στα ακόλουθα διεθνή περιοδικά: Marine Ecology Progress Series, Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, ICES Journal of Marine Science, Fisheries Oceanography, Journal of Fish Biology, Fisheries Research, Estuarine Coastal and Shelf Sciences, PlosONE .

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 57 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 4 βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία, καθώς και πάνω από 100 άλλες δημοσιεύσεις (πρακτικά συνεδρίων, ειδικών εκδόσεων, εφημερίδων και περιοδικών) και συν-συγγράψει περισσότερες από 20 τεχνικές εκθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναφορές δείτε το προφίλ του Μελετητή στο Google Scholar Maravelias

Δημοσιεύσεις:

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (ISI science citation index)

 1. Vasilakopoulos P, Maravelias CD & Tserpes G. 2014. The Alarming Decline of Mediterranean Fish Stocks. Current Biology, 24 (14): 1643-1648. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2014.05.070.
 2. Fitzpatrick M, Maravelias CD, Eigaard O, Hynes S & Reid DG. 2014. Avoiding unintended consequences of fisheries governance: Fisher’s preferences and trade-offs between management options. Fish and Fisheries (submitted).
 3. Damalas D, Maravelias CD, Maynou F, Osio G, Sbrana M, & Sartor P. 2014. Historical discarding in Mediterranean fisheries: a fishers' perception. ICESJMS-2014-506 (submitted)
 4. Marchal P, Andersen JL, Aranda M, Fitzpatrick M, Goti L, Guyader O, Haraldsson G, Hatcher A, Hegland TJ, Le Floch P, Macher C, Murillas A, Nielsen R, Malvarosa L, Maravelias CD, Mardle S, Sabatella R, Thoegersen T & Ulrich C. Could complex European Union fisheries benefit from small-scale management experiences in Iceland, Australia and New Zealand? Fish and Fisheries (submitted). FaF-14-Jun-OA-092
 5. Damalas D, Maravelias CD, Maynou F, Osio G, Sbrana M, & Sartor P. 2014. Once upon a time in the Mediterranean: trends of fisheries resources based on fishers' local ecological knowledge. PLoS ONE (PONE-D-14-33975 provisionally accepted)
 6. Maravelias CD, Maynou, F, & Pantazi M. 2014. Fisheries management scenarios; Trade offs between economic and biological objectives. Fisheries Management and Ecology Article first published online: 30 APR 2014 | DOI: 10.1111/fme.12060. 21(3):186-195.
 7. Maravelias CD, Haralabous J, & Tsitsika EV. 2014. Fishing strategies and the Ecosystem Approach to Fisheries in the eastern Mediterranean Sea. In: Lleonart J., Maynou F. (eds), The Ecosystem Approach to Fisheries in the Mediterranean and Black Seas. Sci. Mar. 78S1: 77-85. doi: http://dx.doi.org/10.3989/scimar.04026.24A
 8. Sartor P, Colloca F, Maravelias CD, Maynou F. 2014. Critical assessment of the current understanding/knowledge of the framework of the ecosystem approach to fisheries in the Mediterranean and Black Seas. In: Lleonart J., Maynou F. (eds), The Ecosystem Approach to Fisheries in the Mediterranean and Black Seas. Sci. Mar. 78S1: 19-27. doi: http://dx.doi.org/10.3989/scimar.04021.17B.
 9. Merino G, Quetglas A, Maynou F, Garau F, Arrizabalaga H, Murua H, Santiago J, Barange M, Prellezo R, Garcia D, Lleonart J, Tserpes G, Maravelias CD, Carvalho N, Austen M, Fernandes JA, Oliver P, Grau AM. 2015. Improving the performance of a Mediterranean demersal fishery towards societal objectives beyond MSY. Fisheries Research .FISH5233R1. 161:131–144.
 10. Maravelias CD & Tsitsika EV. 2013. Fishers' targeting behaviour in Mediterranean: does vessel size matter? Fisheries Management and Ecology. doi: 10.1111/fme.12053.
 11. Politikos DV, Maravelias CD & Tzanetis DE. 2013. Assessing the risk of alternative management strategies in a Mediterranean fishery: protecting the younger vs reducing fishing effort. Journal of Biological Dynamics, 7:1, 183-198, DOI: 10.1080/17513758.2013.826826.
 12. Damalas D. Maravelias CD & Kavadas S. 2013. Advances in fishing power, a study spanning 50 years. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 22(1):112–121, 2014. DOI: 10.1080/10641262.2013.839620.
 13. Maravelias CD, Tserpes G, Pantazi M & Peristeraki N. 2012. Habitat selection and temporal abundance fluctuations of common demersal cartilaginous fish in the Aegean Sea (eastern Mediterranean). PLoS ONE 7(4): e35474. doi:10.1371/journal.pone.0035474.
 14. Politikos DV, Tzanetis DE, Nikolopoulos CV & Maravelias CD. 2012. The application of an age-structured model to the north Aegean anchovy fishery: an evaluation of different management measures. Mathematical Biosciences 237 (2012) 17–27 10.1016/j.mbs.2012.03.002.
 15. Kavadas S, Damalas D, Georgakarakos S, Maravelias CD, Tserpes G, Papaconstantinou C & Bazigos G. 2013. IMAS-Fish: Integrated Management System to support the sustainability of Greek Fishery resources. A multidisciplinary web-based database management system: implementation, capabilities, utilization and future prospects for fisheries stakeholders. Mediterranean Marine Science 14/1: 109-118. http://dx.doi.org/10.12681/mms.324.
 16. Tserpes G, Maravelias CD, Pantazi M & Peristeraki N. 2012. Distribution of relatively rare demersal elasmobranchs in the Eastern Mediterranean. Estuarine Coastal and Shelf Science http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2012.09.020
 17. Maravelias CD, Damalas D, Ulrich C, Katsanevakis S & Hoff A. 2011. Multispecies fisheries management in the Mediterranean Sea: application of the Fcube methodology. Fisheries Management and Ecology 19(3): 189-199. doi: 10.1111/j.1365-2400.2011.00801.x.
 18. Mahévas S, Vermard Y, Hutton T, Iriondo A, Jadaud A, Maravelias CD, Punzón A, Sacchi J, Tidd A, Tsitsika E, Marchal P, Goascoz N, Mortreux S & Roos D. 2011. An investigation of human versus technological variation in catchability for a selection of European fleets. ICES Journal of Marine Science 68 (10): 2252-2263. doi: 10.1093/icesjms/fsr150.
 19. Maynou F, M. Sbrana, P. Sartor, C. Maravelias, S. Kavadas, D. Damalas, F. Colloca, J. E. Cartes, G. Osio. 2011. Estimating trends of population decline in long-lived marine species (dolphins, turtles and sharks) in the Mediterranean Sea based on fishers’ perceptions. PLoS ONE 6(7): e21818. doi:10.1371/journal.pone.0021818.
 20. Maravelias CD, Hillary R, Haralabous J & Tsitsika EV. 2010. Stochastic bioeconomic modelling of alternative management measures for anchovy in the Mediterranean Sea. ICES Journal of Marine Science 67: 1291-1300.
 21. Hoff A, Frost H, Ulrich C, Damalas D, Maravelias CD, Goti L & Santurtun M. 2010. Economic effort management in multi-species fisheries: The FcubEcon model. ICES Journal of Marine Science 67(8): 1802-1810.
 22. Katsanevakis S, Maravelias CD & Vassilopoulou V. 2010. Otter trawls in Greece: Landing profiles and potential métiers. Mediterranean Marine Science 11(1): 43-59.
 23. Katsanevakis S, Maravelias CD & Kell L. 2010. Landings profiles and potential métiers in Greek set longliners. ICES Journal of Marine Science 67(4): 646-656.
 24. Damalas, D, Maravelias CD, Katsanevakis S, Karageorgis A & Papaconstantinou C. 2010. Seasonal abundance of non-commercial demersal fish in the eastern Mediterranean Sea in relation to hydrographic and sediment characteristics. Estuarine Coastal and Shelf Science. 89 (1): 107-118.
 25. Katsanevakis S, Maravelias CD, Vasilopoulou V & Haralabous J. 2010. Boat seines in Greece: Landings profiles and identification of potential métiers. Scientia Marina 74(1): 65-76.
 26. Raitsos DE, Lavender SJ, Maravelias CD, Haralabous J, Richardson AJ & Reid PC. 2010. Macroscale factors affecting diatom abundance: a synergistic use of Continuous Plankton Recorder and satellite remote sensing data. International Journal of Remote Sensing. DOI: 10.1080/01431161003645832
 27. Katsanevakis S, Maravelias CD, Damalas D, Karageorgis A, Anagnostou C, Tsitsika E & Papaconstantinou C. 2009. Spatiotemporal distribution and habitat use of commercial demersal species in the eastern Mediterranean Sea. Fisheries Oceanography 18(6): 439-457.
 28. Katsanevakis S & Maravelias CD. 2009. Bathymetric distribution of sixteen demersal fish in the Aegean and Ionian Seas. Fisheries Science 75: 13-23.
 29. Maravelias CD & Tsitsika EV. 2008. Economic efficiency analysis and fleet capacity assessment in Mediterranean fisheries. Fisheries Research 93: 85–91.
 30. Tsitsika EV, Maravelias CD, Watage P & Haralabous J. 2008. Fishing capacity and capacity utilization of Mediterranean purse seine fishery using Data Envelopment Analysis. Fisheries Science 74: 730-735.
 31. Katsanevakis S & Maravelias CD. 2008. Modelling fish growth: multi-model inference as a better alternative to a priori using von Bertalanffy equation. Fish and Fisheries 9: 178-187.
 32. Tsitsika EV & Maravelias CD. 2008. Fishing strategy choices of purse seines in the Mediterranean: implications for management. Fisheries Science 74: 19-27.
 33. Raitsos DE, Lavender SJ, Maravelias CD, Haralabous J, Richardson AJ & Reid PC. 2008. Identifying phytoplankton functional groups from space: an ecological approach. Limnology and Oceanography 53(2): 605-613.
 34. Tsitsika EV, Maravelias CD & Haralabous J. 2007. Modelling and forecasting pelagic fish production using univariate and multivariate ARIMA models. Fisheries Science 73/5: 977-986.
 35. Maravelias CD, Tsitsika E & Papaconstantinou C. 2007. Seasonal dynamics, environmental preferences and habitat selection of John Dory (Zeus faber). Estuarine Coastal and Shelf Sciences 72: 703-710, doi:10.1016/j.ecss.2006.12.002.
 36. Maravelias CD, Tsitsika E & Papaconstantinou C. 2007. Environmental influences on the spatial distribution of European hake (Merluccius merluccius) and red mullet (Mullus barbatus) in the Mediterranean. Ecological Research 22: 678-685, DOI 10.1007/s11284-006-0309-0.
 37. Maravelias CD, Tsitsika E & Papaconstantinou C. 2007. Evidence of Morocco dentex distribution in the NE Mediterranean and relationships with environmental factors determined by generalized additive modelling. Fisheries Oceanography 16(3): 294-302, doi:10.1111/j.1365-2419.2006.00421.x.
 38. Tsitsika EV & Maravelias CD. 2006. Factors affecting purse seine catches: an observer-based analysis. Mediterranean Marine Science 7: 27-39.
 39. Machias A, Giannoulaki M, Somarakis S, Maravelias CD, Neofitou C, Koutsoubas D, Papadopoulou KN & Karakassis I. 2006. Fish farming effects on local fisheries landings in oligotrophic seas. Aquaculture 261: 809-816, doi:10.1016/j.aquaculture. 2006.07.019.
 40. Maravelias CD & Papakonstantinou C. 2006. Geographic, seasonal and bathymetric distribution of demersal fish species in the Mediterranean Sea: implications for management. Journal of Applied Ichthyology 22(1): 35-42. doi:10.1111/j.1439-0426.2006.00695.x.
 41. Maravelias CD, Haralabous J & Papakonstantinou C. 2003. Predicting demersal fish species distributions in the Mediterranean Sea using artificial neural networks. Marine Ecology Progress Series 255: 249-258.
 42. Maravelias CD & Papakonstantinou C. 2003. Size-related habitat use, aggregation patterns and abundance of anglerfish (Lophius budegassa) in the Mediterranean Sea determined by generalized additive modelling. Journal of Marine Biological Association of U.K. 83: 1171-1178.
 43. Labropoulou M, Maravelias CD & Papakonstantinou C. 2003. Factors affecting commercial trawl fleet landings in a multispecies fishery. Journal of Marine Biological Association of U.K. 83: 205-215.
 44. Christaki U, Claude C, Karayianni H, Gianakourou A, Maravelias C, Kormas K. 2002. Dynamic characteristics of Prochlorococcus and Synechococcus consumption by nanoflagellates. Microbial Ecology 43: 341-352.
 45. Reid DG & Maravelias CD. 2001. Relationships between herring school distribution and sea bed substrate derived from RoxAnn. ICES Journal of Marine Science 58: 1161-1173.
 46. Maravelias CD. 2001. Habitat associations of Atlantic herring in the Shetland area: influence of spatial scale and geographic segmentation. Fisheries Oceanography, 10(3): 259-267.
 47. Maravelias CD, Reid DG, & Swartzman G. 2000. Modelling spatio-temporal effects of environment on Atlantic herring. Environmental Biology of Fishes 58(2): 155-170.
 48. Maravelias CD, Reid DG, & Swartzman G. 2000. Seabed substrate, water depth and zooplankton as determinants of the prespawning spatial aggregation of North Atlantic herring. Marine Ecology Progress Series 195: 249-259.
 49. Quaatey S & Maravelias CD. 1999. Maturity and spawning pattern of Sardinella aurita in relation to water temperature and zooplankton abundance off Ghana, W. Africa. Journal of Applied Ichthyology 15(2): 63-69.
 50. Maravelias CD. 1999. Habitat selection and clustering of a pelagic fish: effects of topography and bathymetry on species dynamics. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 56(3): 437-450.
 51. Bailey MC, Maravelias CD, & Simmonds EJ. 1998. Changes in the spatial distribution of autumn spawning herring (Clupea harengus L.) derived from annual acoustic surveys during the period 1984-1996. ICES Journal Marine Science 55: 545-555.
 52. Maravelias CD. 1997. Trends in abundance and geographic distribution of North Sea herring in relation to environmental factors. Marine Ecology Progress Series 159: 151-164.
 53. Maravelias CD & Reid DG. 1997. Identifying the effects of oceanographic features and zooplankton on prespawning herring abundance using generalized additive models. Marine Ecology Progress Series 147: 1-9.
 54. Maravelias CD, Reid DG, Simmonds EJ & Haralabous J. 1996. Spatial Analysis and Mapping of Acoustic Survey Data in the presence of High Local Variability: Geostatistical Application to North Sea Herring (Clupea harengus). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 53(7): 1497-1505.
 55. Maravelias CD & Reid DG. 1995. Relationship between herring (Clupea harengus, L.) distribution and sea surface salinity and temperature in the northern North Sea. Scientia Marina 59(3-4): 427-438.
 56. Maravelias CD & Haralabous J. 1995. Spatial distribution of herring in the Orkney/Shetland area (northern North Sea): A Geostatistical Analysis. Netherlands Journal of Sea Research 34(4): 319-329.

Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος Plesionika - Μanage